Highly successful Sukka Hop ending up at the Shul Sukka with Erev Hoshana Raba Shiurim from HaRav Baruch Weintraub and HaRav Zvika Shapiro