לכל בני ובנות הקהילה היקרים מאד, יתן לכם ה’ ברכה וחיים עד העולם!

בצער גדול מאד, ולאחר שיחה ארוכה עם רופא איש מקצוע, אנו נאלצים לעת עתה לסגור את שערי בית הכנסת ולמנוע כליל כל התכנסות בו, וכהוראת הגמרא במסכת בבא קמא, דף ס ע”ב: “דבר בעיר – כנס רגליך”. וכתב על כך הרמ”א בשו”ע יו”ד קטז,ה: “וכל אלו הדברים הם משום סכנה, ושומר נפשו ירחק מהם ואסור לסמוך על נס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה”.

בית כנסת הוא בית מקדש מועט, והתפילות שבו הן כעין קרבנות התמיד; וביטול תפילות בית הכנסת קשה כיום יז בתמוז, שבו בטל התמיד. אוי לנו שבעוונותינו עלה לנו כך.

בית הכנסת הוא בית א-להים, ומי הוא בן האדם שיעז לסגור את בית הא-להים? אבל הקדוש ברוך הוא ציוונו בתורתו “וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם”, ושנה והורנו “לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ”, ושילש ופקדנו “וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי ה'”. ואם כן את מצוות הא-ל אנו עושים היום הזה, כשאנו סוגרים את ביתו על מנת לשמור על חיי בניו.

סגירת שערי בית הכנסת אין משמעה סגירת שערי התפילה. להיפך – עם ישראל והעולם כולו צריכים את תפילתנו יותר מתמיד. ננצל את ההזדמנות לתפילה ביחיד כדי להעמיק ולכוון בתפילה יותר ממה שאנו יכולים בדרך כלל. אלו מאיתנו הנמצאים בבית עם ילדיהם יוכלו לנצל את ההזדמנות על מנת להתפלל עימם וללמדם את עבודת התפילה הקשה.

הפסקת ההתכנסות לשיעורים אין משמעה השתקת קול התורה. להיפך – “לוּלֵי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי אָז אָבַדְתִּי בְעָנְיִי”. דבר השם הוא שיתן לנו הדרכה ונחמה בעת קשה זו. השיעורים כולם עברו למישור הווירטואלי, וכל אחד ואחת יכולים להשתתף בשיעורים וליטול על עצמם לימוד נוסף, ותורה מגנא ומצלא.

מניעת ההתקהלות מבני הקהילה אין משמעה ביטול חיי הקהילה. להיפך – אנו צריכים זה את זה ומחוייבים זה לזה יותר מתמיד. דווקא בזמן קשה כל כך של בידוד, אנחנו נדרשים לפקוח עין על כל אחד מן החברים והשכנים, ובמיוחד על המבוגרים, החלשים והבודדים, ולדאוג שהם יעברו את הימים הללו בשלום.

בעז”ה נודיע בימים הקרובים על אמצעים שונים שיעזרו לנו להפוך את התפילות, הלימוד והחסד שלנו למשמעותיים יותר.

סגירת בית הכנסת היא צעד שנועד להציל חיי אדם. אך היא תועיל רק אם כולנו נפנים את המסר – אין לצאת החוצה מהבית אלא לצרכים חיוניים בלבד!

בתפילה לישועה ולנחמה

ברוך וינטרוב, רב בית הכנסת

מבשר ציון, תל-מונד

 

 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.