shul_outside

הקהילה שלנו נוסדה לקראת שנת 2000. המועצה המקומית הקצתה דונם קרקע לצורך הקמת בית כנסת, אלא שהאחריות על בנית בית הכנסת, התכנון ,המימון והביצוע, הוטלה על הקהילה.

במשך עשר השנים הראשונות קיימנו את כל התפילות והפעילות הקהילתית באולם שכור קטן, תוך נסיון בלתי פוסק לגייס תרומות להקמת בית כנסת. התחייבות נדיבה של בני משפחת בן-הרוש (שבית הכנסת נקרא ע”ש הוריהם) גררה התגייסות של משפחות רבות בקהילה, שתרמו ביד נדיבה, ובסופו של דבר זכינו להקים בית כנסת מפואר, ש90% ממימונו נתרם ע”י הקהילה.

זכינו להקים גל-עד לקהילת פטרסבורג מדרום אפריקה, שלאחר שחדלה להתקיים, תרמה לנו את ספסלי הישיבה, הבימה המפוארת והעמוד.

בית הכנסת הוא כוורת רוחשת של פעילויות, עם מניין קבוע וכ-2-3 שיעורים מדי יום, שפריחתם התעצמה עם הגעתם של הרב ברוך ורעייתו פנינה ווינטראוב.

והעמוד המקוריים של בית הכנסת של קהילת פטרסבורג.

בית הכנסת הינו בסיס לפעילות ענפה הכוללת שני מניינים, לפחות שני שיעורים יומיים ולפעמים שלושה. עם הגעתם של הרב ברוך ופנינה וינטרוב, פעילויות אלה הרקיעו שחקים.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.